Jan Knook

Over Jan Knook

Van oorsprong is dit bedrijf een akkerbouwbedrijf in de mooie beemsterpolder.  

Ondanks de zware vette klei groeien hier mooie en sterke producten die goed houdbaar zijn. Sinds Jan het bedrijf in 1984 overnam zijn de activiteiten uitgebreid met een bloementeelttak.

Aanvankelijk diverse soorten, maar in de jaren 90 vooral zonnebloemen.

Sinds 2000 is het bedrijf omgeschakeld naar de biologische teelt.

Aanvankelijk alleen de akkerbouwtak, maar vervolgens ook de bloementeelt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het onvoldoende bekend zijn van het effect van deze middelen op de biodiversiteit in en boven de grond heeft  tot deze keuze geleid. De discussie over het effect van de neonicoticiden (luizendodend middel dat door planten wordt opgenomen) op de sterfte van bijen geeft maar aan dat het gebruik niet onomstreden is. En juist in de bloementeelt worden nog steeds heel wat gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Alle stappen voorwaarts ten spijt.